top of page

DISCLAIMER

(gebaseerd op de disclaimers van evamouton.be en gezontijd.be) 

 

Inhoud van de schrijfsels op deze website

 

Nagenoeg alles wat je hier leest, heb ik zelf geschreven. Wat ik van anderen gebruik, wordt enkel door mij gekozen en wordt aangegeven door een bronvermelding. Dit geldt zowel voor de geschreven tekst als het gebruikte beeldmateriaal.

Ik besteed de grootste zorg aan het volledig, nauwkeurig en actueel houden van de berichten op deze website. Niettemin bestaat de kans dat er zich, buiten mijn wil, toch fouten voordoen op de website. Mocht je dit merken, meldt het me zo snel mogelijk op stefanie@meteengoudenrandje.be zodat ik de gepaste maatregelen kan nemen.

Ik schrijf heel vaak over wat ik zelf doe, wat ik zelf geloof of ervaar. Mijn teksten bevatten daarom vaak eigen mening, eigen standpunten of visie. Ik wik en weeg elk woord wanneer ik schrijf zodoende de kans op misinterpretatie zo klein mogelijk te maken. Ik respecteer eenieder in zijn ‘zijn’ en probeer daarom steeds te vermijden anderen te schofferen, beledigen of kwetsen. Mocht je je door wat ik schrijf toch zo voelen, of meen je dat door mijn schrijfsels geldende wetgeving en/of rechten geschonden worden, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk via stefanie@meteengoudenrandje.be. Ik bekijk dan, eventueel in samenspraak, een gepaste reactie.

Ik ben niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die jij als gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op deze website.

Ik geloof steevast dat iedereen zijn leven lang lerende is en nieuwe inzichten verwerft. Ik behoud me daarom het recht om berichten te wijzigen, aan te vullen of verwijderen, indien ik dat nodig acht. Indien dit relevant is, geef ik aan of bestaande berichten werden gewijzigd/aangevuld/verwijderd, waarom en wanneer. Voor sommige berichten met inhoud die onderhevig is aan verandering, gebruik ik standaard een tijdsindicatie.

 

Ik stel ook inhoud ter beschikking die kan gedownload worden. Iedere download van deze website gebeurt steeds op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk en schade van welke aard ook, bijv. ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem, valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van jou als gebruiker.

Alle recepten werden door mij persoonlijk getest en goedgekeurd. Ik schrijf de recepten zo uitgebreid mogelijk uit om de kans op succes te verhogen alsook om de kans op eventuele schade voor de gebruiker zo klein mogelijk te maken. De recepten dienen om die reden volledig uitgevoerd te worden zoals beschreven. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade van welke aard ook bij de gebruiker, zowel tijdens het voorbereidings- en eigenlijke bakproces als, als gevolg van het nuttigen van de resultaten.

 

Intellectueel eigendomsrecht

 

Mijn berichten staan ten dienste van jou als gebruiker. Je krijgt als gebruiker een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van deze website en haar inhoud. De inhoud kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Maak je informatie van deze website kenbaar bij een groter publiek, bv. door het te delen op sociale media (ook op een privé account), dan dien je steeds en minimaal een correcte bronvermelding te gebruiken (bv. quote - @met_een_gouden_randje). Wil je informatie van deze website (her)gebruiken buiten bovenvernoemd kader, dan dien je hiervoor steeds mijn toestemming te vragen.  Ik deel je vervolgens mee of en onder welke voorwaarden de informatie kan gebruikt worden.

De bescherming van de inhoud van deze website wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan rechthebbende partij, zijnde Stefanie Van der Burght – met een gouden randje, Hendekenstraat 30, 9961 Boekhoute (Assende), met ondernemingsnummer 0764.950.611. Onder inhoud wordt verstaan de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten.

Voor jouw en mijn veiligheid wil ik je vragen om geen handelingen te stellen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website en het gebruik ervan. In het bijzonder mag deze website niet gebruikt worden voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur  zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Ik behoud me het recht om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor mij en voor mijn gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaakt hebben aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet deze persoon Stefanie Van der Burght – met een gouden randje vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

 

Externe inhoud

 

De inhoud van deze website kan op een bepaalde manier naar andere websites linken bv. met een hyperlink, een verwijzing in de tekst. Een link betekent niet automatisch dat er een betekenisvolle band bestaat tussen mij en de andere website bestaat, zoals bv. een samenwerking, noch dat ik (impliciet) akkoord gaan met de volledige inhoud van deze websites. De verwijzing blijft beperkt tot de aangehaalde inhoud. Elke verwijzing wordt in mijn eigen teksten voldoende geduid. Officiële samenwerkingen worden altijd als dusdanig aangegeven.

Ik onderhoud blogberichten en controleer linken regelmatig. Toch bestaat de kans dat je linken treft die niet of niet correct werken. Laat het me zeker weten op stefanie@meteengoudenrandje.be.

Ik kies de websites waarnaar ik link zorgvuldig zodat ik zeker weet dat de inhoud ervan stabiel is, inhoudelijk kwaliteitsvol en voldoende nuttig voor de inhoud die ik zelf breng. Niettemin hou ik geen controle op de websites waarnaar ik link. Ik ben niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link/website. Zodra je op de link klikt, verlaat je deze website en kan je me niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

 

Cookies (beleid EU)

Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op april 5, 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Stefanie Van der Burght, dan kan je altijd contact opnemen via het contactformulier op de website of het e-mailadres stefanie@meteengoudenrandje.be.
Als je niet tevreden bent met de reactie, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/          

 

Algemeen

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

Cookies

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

Marketing/Tracking cookies

Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende websites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

 

Mijn website

Op de website https://meteengoudenrandje.be wordt gebruik gemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ik gebruik essentiële cookies; deze kan je niet uitzetten. Ze komen als het ware standaard bij een website en dienen vooral om de veiligheid en goede werking van de website te garanderen.

Ook via derden, die in de website zijn ingeschakeld, kunnen cookies worden geplaatst (zie verder bij gebruik van plug-ins).

Deze website werd gebouwd binnen het Wix-patform.

 

Wix kan volgende cookies plaatsen op hun websites:

 

 

 

 

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kan ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je de internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies     
Safari: https://support.applcom/nl-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac    
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences     
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl  
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq  

Let op: mijn website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan mijn website.

 

Op mijn website werd ook gebruik gemaakt van sociale media plug-ins.

Ik gebruik een Instagram plug-in om de afbeeldingen die ik deelde op Instagram te kunnen integreren op de website. De website bevat dus ingebedde elementen van Instagram. Het gaat om inhoud die bij Instagram opgeslagen is, maar die op, in of via de website wordt getoond. Instagram kan bijgevolg via deze website persoonsgegevens van jou verzamelen. Ik heb geen invloed op wat Instagram hiermee doet. Voor meer informatie over deze sociale media plug-in verwijs ik door naar het privacy- en cookiebeleid van Instagram.
Voor deze sociale media plug-in heb ik je voorafgaande toestemming nodig.
Je kan je toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. Je persoonsgegevens worden dan bewaard tot wanneer je deze toestemming intrekt. Je kan je toestemming te allen tijde intrekken door onder de Instagram-feed te klikken op ‘Ik wens geen ingevoegde content uit sociale media te zien’. Opgelet: dit brengt met zich mee dat je bepaalde inhoud van deze website niet meer zal kunnen zien.

 

Dit Cookiebeleid is gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op januari 19, 2022

 

Het gebruik van persoonsgegevens
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

•        U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

•        Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.

•        Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.

•        Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

•        Recht op gegevens portabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

•        Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

 

Wanneer je met me communiceert via telefoon, het online contactformulier, e-mail, of een ander digitaal communicatiekanaal, zal ik persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:

  • de communicatie mogelijk te maken, waarbij ik me beroep op het legitieme belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met je op te nemen voor vragen van welke aard dan ook;

  • gerichte communicatie en nieuwsbrieven te kunnen sturen. Dit gebeurt enkel via email en andere elektronische communicatiekanalen.

Ik deel je persoonsgegevens momenteel met niemand.

bottom of page